Lista artykułów

Nazwa artykułu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu
Postanowienie Nr 38/2020 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z
dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji
wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
22.04.2020 więcej
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia
2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w
wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
22.04.2020 więcej
Informacja Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 14 kwietnia 2020 r.
Informacja Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 14 kwietnia
2020 r.
14.04.2020 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Borowa z dnia 10 kwietnia 2020 roku
Obwieszczenie Wójta Gminy Borowa z dnia 10 kwietnia 2020 roku
10.04.2020 więcej
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
02.04.2020 więcej
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami
wyborców niepełnosprawnych
02.04.2020 więcej
Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji
wyborczych
02.03.2020 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Borowa
Obwieszczenie Wójta Gminy Borowa z dnia 10 lutego 2020 r.
02.03.2020 więcej
Postanowienie Marszałka Sejmu RP
Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5
lutego 2020 r.
02.03.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się