Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Uchwała nr XVIII/115/2020
Uchwała nr XVIII/115/2020 z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Borowa na
2020 rok
10.05.2020 więcej
Uchwała nr XVIII/114/2020
Uchwała nr XVIII/114/2020 z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie
zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Borowa na
2020 rok
10.05.2020 więcej
Uchwała nr XVIII/113/2020
Uchwała nr XVIII/113/2020 z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie
zmiany uchwały budżetowej Gminy Borowa na 2020 rok
10.05.2020 więcej
Uchwała nr XVIII/112/2020
Uchwała nr XVIII/112/2020 z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie
uchylenia uchwały NR XVII/102/2020 Rady Gminy Borowa z dnia 9
marca 2020 roku w sprawie wyposażenia w składniki majątkowe
zakładu budżetowego pod nazwą ”Gminny Zakład Gospodarki
Komunalnej w Borowej”
10.05.2020 więcej
Uchwała nr XVIII/111/2020
Uchwała nr XVIII/111/2020 z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego
10.05.2020 więcej
Uchwała nr XVIII/110/2020
Uchwała nr XVIII/110/2020 z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie
udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego
10.05.2020 więcej
Uchwała nr XVIII/109/2020
Uchwała nr XVIII/109/2020 z dnia 31 marca 2020 roku zmieniająca
uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa
Podkarpackiego
10.05.2020 więcej
Uchwała nr XVIII/108/2020
Uchwała nr XVIII/108/2020 z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego
10.05.2020 więcej
Uchwała nr XVIII/107/2020
Uchwała nr XVIII/107/2020 z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie
ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową,
remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
10.05.2020 więcej
Uchwała nr XVIII/106/2020
Uchwała nr XVIII/106/2020 z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borowa w
2020 roku
10.05.2020 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się