2020-01-06

Rada Gminy Borowa

Skład Rady Gminy

 1. Mieczysław Wiącek - Przewodniczący
 2. Piotr Drożdżowski - Zastępca Przewodniczącego
 3. Michał Opałacz - Zastępca Przewodniczącego
 4. Augustyn Basztura
 5. Władysław Kliś
 6. Stanisław Łach
 7. Andrzej Masajada
 8. Waldemar Polit
 9. Mieczysław Rugała
 10. Eugeniusz Rymanowski
 11. Sebastian Stachowicz
 12. Marcin Stachura
 13. Norbert Stala
 14. Robert Wrzosek
 15. Wiesław Żelazko

Skład Komisji Rewizyjnej

 1. Władysław Kliś - Przewodniczący
 2. Augustyn Basztura
 3. Stanisław Łach
 4. Marcin Stachura
 5. Norbert Stala

Skład Komisji Samorządu, Gospodarki Finansowej, Mienia Komunalnego, Porządku i Bezpieczeństwa

 1. Mieczysław Rugała - Przewodniczący
 2. Piotr Drożdżowski
 3. Waldemar Polit
 4. Eugeniusz Rymanowski
 5. Sebastian Stachowicz
 6. Norbert Stala
 7. Robert Wrzosek
 8. Wiesław Żelazko

 Skład Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych, Kultury i Sportu

 1. Norbert Stala - Przewodniczący
 2. Augustyn Basztura
 3. Władysław Kliś
 4. Stanisław Łach
 5. Michał Opałacz
 6. Waldemar Polit
 7. Mieczysław Rugała
 8. Robert Wrzosek

Skład Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 1. Sebastian Stachowicz - Przewodniczący
 2. Piotr Drożdżowski
 3. Władysław Kliś
 4. Andrzej Masajada
 5. Michał Opałacz
 6. Eugeniusz Rymanowski
 7. Marcin Stachura
 8. Wiesław Żelazko

Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 1. Augustyn Basztura - Przewodniczący
 2. Stanisław Łach
 3. Andrzej Masajada
 4. Waldemar Polit
 5. Mieczysław Rugała
 6. Eugeniusz Rymanowski

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się