Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Dostawa lekkiego samochodu ratowniczego dla OSP w Woli Pławskiej  
Przedmiot zamówienia
Dostawy  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Gmina Borowa  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
mielecki  
Ulica
 
Numer budynku
 
Data publikacji od
2020-01-21  
Data publikacji do
2021-12-31  
Termin składania ofert
2020-02-07 10:00  
Numer zgłoszenia
WOC.271.1.2020.MJ  
Cpv
34144210-3 Wozy strażackie
 

Przedmiotem zamówienia jest zakup 1 szt. fabrycznie nowego, nieużywanego, wyprodukowanego na podwoziu nie wcześniej niż w roku 2019, kompletnego, wolnego od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych samochodu ratowniczego dla jednostki OSP Wola Pławska, w ramach zadania pt. „Dostawa lekkiego samochodu ratowniczego dla OSP w Woli Pławskiej” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń.

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 567,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ.pdf 1,11 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1 - ...z oferty.docx 66,21 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2 - ...echniczna.pdf 621,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 3 wzór umowy.pdf 907,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 4 - ...luczenia.docx 69,6 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 5 - ...tałowej.docx 62,27 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 6 - ...z dostaw.docx 61,59 KB (doc) szczegóły pobierz
  Odpowiedzi na pytania.pdf 269,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarcia ofert.pdf 308,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zawiadomienie o wyb...ze oferty.pdf 356,81 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się